Ruby Family Database - Copyright (c) Robert Brotherus 2000-2011. Log in.

Family Database - Carl Persson Svinhufvud af Qvalstad [P1418]

     
GenderMale
Birth1579 Framby, Falun, Kopparberg, Sverige
Death1634 Åbo at age of 55
Miscellaneoustill Märinge i Strängnäs' landsförsaml. och Torlaks i Nykyrko socken, Finland. Hovjunkare. Hörde till konung Sigismunds anhängare och måste därför lämna landet 1599. Fogde i Vemo härad i Finland 1613–1614-11-00. Tjänstg, assessor i Åbo hovrätt 1627–1630. Bevistade riksdagen 1633. Erhöll fullmakt på sistnämnda tjänst 1634 före 10/4, men död s. å. i aug. Hans vapen uppsattes i Kimito kyrka.

Ancestor tree - Number of generations: 1   2   3   4   5  


->->
->->
->
->->
->
->->
->
->->
->

Descendant tree - Number of generations: 1   2   3   4   5  


->
Carl Persson Svinhufvud af Qvalstad
s.1579 - k.1634
+
Brita Christianintytär Svinhufvud af Qvalstad (o.s. Agricola)
s.1582 - k.1653
->
->
+
Log in to see data of alive persons
->
->
+
Log in to see data of alive persons
 
 
+
Log in to see data of alive persons
 
Direct descendant (male)Direct descendant (female)Spouse of descendant (male)Spouse of descendant (female)

Persons contining wordsEg. Eg. 'robert', 'mikko helsinki', 'robert 1973'
Descendants and companions of PEg. 839 (Johan Gustav Svinhufvud)
Only alive persons
CSV output (for Excel)

Ruby Family Database - Copyright (c) Robert Brotherus 2000-2011. Log in.

Do you see on this page information that is incorrect? Please inform robert@iki.fi of any needs for changes.
Onko tällä sivulla tietoja, jotka ovat virheellisiä? Ilmoita muutostarpeet robert@iki.fi