Ruby Family Database - Copyright (c) Robert Brotherus 2000-2011. Log in.

Family Database - Ossian Johannes Karsten [P1289]

     
GenderMale
Birth1860-06-18 Sideby
Death1930-06-18 at age of 70
ProfessionHäradshövding
Career Student i Åbo 1878. Domarexamen 1882. Auskultant i Åbo hovrätt 1882. Vicehäradshövding 1885. Allmän rättsexamen 1887. Vicelandssekretetare i Åbo och Björneborgs län 1888. Advokatfiskal i tullstyrelsen 1893. Studerat handelslagtiftning i Tyskland och Frankrike 1895. Protokollsseretetare i Senatens justitiede 1898. Refererandiesekreterare 1903. Häradshövding i Kymmene domsagan 1909, Raseborgs domssaga 1923.

Ancestor tree - Number of generations: 1   2   3   4   5  


->
->->
->->
->->
->
->->
->->
->->
->

Descendant tree - Number of generations: 1   2   3   4   5  


->
Ossian Johannes Karsten
s.1860-06-18 - k.1930-06-18
Häradshövding
+
Naema Sofia Karsten (o.s. Gylling)
s.1851-08-09
 
Direct descendant (male)Direct descendant (female)Spouse of descendant (male)Spouse of descendant (female)

Persons contining wordsEg. Eg. 'robert', 'mikko helsinki', 'robert 1973'
Descendants and companions of PEg. 839 (Johan Gustav Svinhufvud)
Only alive persons
CSV output (for Excel)

Ruby Family Database - Copyright (c) Robert Brotherus 2000-2011. Log in.

Do you see on this page information that is incorrect? Please inform robert@iki.fi of any needs for changes.
Onko tällä sivulla tietoja, jotka ovat virheellisiä? Ilmoita muutostarpeet robert@iki.fi