Ruby Family Database - Copyright (c) Robert Brotherus 2000-2011. Log in.

Family Database - Petter Gustaf (Per/Pehr) Svinhufvud af Qvalstad [P1167]

     
GenderMale
Birth1696 Västmanland, Sverige
Death1732-10-21 Sääksmäki at age of 36
ProfessionLöjtnanten och ägaren av Rapola i Sääksmäki
MiscellaneousAdliga ätten Svinhufvud af Qvalstad nr 145 Adlad 1574-06-22, introd. 1627. Ätterna Svinhufvud af Qvalstad och Svinhufvud i Västergötland härstamma båda på mödernet från en gammal frälsesläkt i Dalarna, som efter vapenbilden blivit kallad Svinhufvud och vars vapen båda vid adlandet upptogo. Så vitt man vet, finnes intet annat gemensamt ursprung för dem, än att den adlade stamfadern för ätten Svinhufvud i Västergötland, Daniel Torkilsson, var gift med en kusin till den adlade stamfadern för ätten Svinhufvud af Qvalstad Peder Hansson eller sondotter till den sistnämndes farfader Peder Jönsson Skrifvare. Nämnas må, att den bekante biskopen i Västerås Otto Svinhufvud, död 1522, tillhörde den kända frälsesläkten i Dalarne, som förde en sexuddig stjärna i vapnet, men upptog sitt mödernenamn och vapen samt använde en kvadrerad sköld med stjärna och svinhufvudvapnen. Ätten Svinhufvud af Qvalstad anses hava inkommit till Sverige från Norge, där den lär hava ägt frälserätt. Den immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818 under nr 7 bland adelsmän och har icke varit representerad i Sverige efter Finlands förening med Ryssland 1809.

Ancestor tree - Number of generations: 1   2   3   4   5  


->->
->->
->->
->->
->
->->
->

Descendant tree - Number of generations: 1   2   3   4   5  


->
Petter Gustaf (Per/Pehr) Svinhufvud af Qvalstad
s.1696 - k.1732-10-21
Löjtnanten och ägaren av Rapola i Sääksmäki
+
Margareta Svinhufvud af Qvalstad (o.s. Ruuth)
s.1697-10-29 - k.1753-01-23
->
->
+
->
->
 
->
 
->
 
->
+
->
->
 
->
 
->
 
->
 
->
 
->
 
->
 
->
 
->
 
->
 
+
->
->
 
->
 
->
 
->
 
->
 
->
 
->
 
->
 
 
->
 
->
 
->
 
->
 
->
 
->
 
->
 
->
 
->
 
->
 
 
->
+
->
->
+
 
 
->
 
->
+
->
->
 
->
+
 
->
 
->
 
->
 
->
+
->
->
 
->
 
->
 
->
 
->
 
->
 
->
 
->
 
->
 
 
->
+
->
->
 
->
 
 
 
 
Direct descendant (male)Direct descendant (female)Spouse of descendant (male)Spouse of descendant (female)

Persons contining wordsEg. Eg. 'robert', 'mikko helsinki', 'robert 1973'
Descendants and companions of PEg. 839 (Johan Gustav Svinhufvud)
Only alive persons
CSV output (for Excel)

Ruby Family Database - Copyright (c) Robert Brotherus 2000-2011. Log in.

Do you see on this page information that is incorrect? Please inform robert@iki.fi of any needs for changes.
Onko tällä sivulla tietoja, jotka ovat virheellisiä? Ilmoita muutostarpeet robert@iki.fi